0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Verificarea contabilității

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Când doriți să aveți o certitudine a calității înregistrărilor contabile facute de personalul angajat sau o garanție suplimentară a înregistrării corecte și complete în contabilitate, puteti apela la verificările contabile.

Orice societate are nevoie, mai devreme sau mai târziu, de implementarea şi menţinerea unui sistem de control intern ridicat pentru a reduce spre zero erorile sau fraudă în cadrul activităţii. În domeniul financiar-contabil acest control este asumat de către directorul financiar al companiei, care poate asigura acest control în mod personal sau printr-o echipă specializată. Câteodată pentru acest lucru nu există resurse (timp, bani, personal), astfel cea mai bună soluţie este externalizarea supervizării permanente a datelor contabile existente care să faciliteze controlul asupra apariţiei unor posibile erori.

Acest serviciu se pretează firmelor care nu au externalizată contabilitatea şi au personal contabil angajat dar din diverse motive se doreste verificarea/supravegherea lor. Motivele pot fi foarte variate,  ca de exemplu: lipsa de personal specializat, dorinţa de a avea o garanţie în plus asupra corectitudinii lucrărilor, verificarea unor persoane, tranziţia la un alt model de business, etc.

Verificarea poate fi folosită şi pentru a analiza anumite nivele ale managementului. Astfel firma noastra va raporta dupa caz:

 • administratorului dacă supervizarea se face asupra directorului general (echivalentul auditului intern pe teme financiar-contabile);
 • directorului general dacă supervizarea se face asupra directorului financiar (echivalentul auditului intern pe teme financiar-contabile);
 • directorului financiar dacă supervizarea se face asupra departamentului de contabilitate (în cazul în care există un contabil sef care întocmeşte declaraţiile fiscale).

În funcţie de perioada verificată sau de momentul la care se doreşte începerea lucrării, se deosebesc două tipuri de servicii:

 • verificare la cerere - atunci când este necesară confirmarea rezultatului contabil sau concentrate doar asupra anumitor aspecte sensibile ale activității dumneavoastră;
 • supervizare continuă sau periodică (lunar/trimestrial) pentru reducerea riscurilor financiar-contabile sau fiscale.

Servicii verificare contabilitate la cerere

Serviciile de verificare a contabilității la cerere presupune organizarea şi efectuarea urmatoarelor lucrări:

 1. verificarea politicilor contabile;
 2. verificarea contabilitătii prin:
  1. verificarea actelor şi rapoartelor contabile întocmite de personalul clientului şi a înregistrărilor efectuate în softul de contabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare dar şi cu politicile şi nevoile managementului;
  2. verificarea evidenţei activelor, capitalurilor şi datoriilor firmei;
  3. verificarea stabilirii obligatiilor de plată lunare şi/sau trimestriale;
  4. verificarea întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele;
 3. întocmirea unui raport de verificare prezentat către management cu situaţia reală şi eventual cu sugestii de optimizare sau redresare

Servicii supervizare contabilă

Serviciile de supervizare a contabilității constă într-un control permanent al activității economice sau financiare a întreprinderii, organizației sau a persoanelor responsabile, prin reverificarea documentelor de evidentă contabilă realizate anterior de către personalul firmei.

Supravegherea presupune următoarele servicii:

 1. instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societăţii;
 2. asistenţă în vederea organizării departamentului de contabilitate;
 3. consultanţă în alegerea sistemului informatic necesar activităţii;
 4. recomandări privind politicile contabile;
 5. verificare şi optimizare sistem control intern financiar-contabil;
 6. supravegherea permanentă sau periodică a contabilităţii prin:
  1. verificarea actelor şi rapoartelor contabile întocmite de personalul clientului şi a înregistrărilor efectuate în softul de contabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare dar şi cu politicile şi nevoile managementului;
  2. verificarea evidenţei activelor, capitalurilor şi datoriilor firmei;
  3. verificarea stabilirii obligaţiilor de plată lunare şi/sau trimestriale;
  4. verificarea întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele;
 7. întocmirea unui raport de verificare prezentat către management cu situatia reala și eventual cu sugestii de optimizare sau redresare.

 

 

Formular cerere serviciu

Dacă dorești să apelezi la unul dintre serviciile noastre, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Scrie cât mai multe detalii ca să putem calcula un preț corect solicitării tale. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili.

Nume

Email

Telefon

Mesaj


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta