0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Servicii înființare firmă

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Dacă dorești să-ți înființezi o firmă nouă, noi te putem ajuta în ceea ce privește consilierea și înființarea unei companii. După aceea puteți alege și serviciile noastre de contabilitate, îți poți calcula aici un tarif de contabilitate estimativ. Dacă apelezi la noi, ai prima lună de servicii de contabilitate GRATUITĂ.

Ca să-ți fie și mai ușor, am pregătit un ghid cu explicații care să ofere o idee completă și clarificări asupra procesului de înființare a unei firme. Citește ghidul nostru despre Înființarea unei firme.

Serviciile de înființare societăți oferite:

[RO] Înființarea unei societăți cu răspundere limitată

Procedura de înființare a unei societăți cu răspundere limitată presupune următoarele etape:

 1. Rezervarea denumirii societății - în acest sens avem rugămintea să ne furnizați trei variante de denumire, în ordinea preferințelor;
 2. Redactarea actelor;
 3. Depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comerțului.

Pentru redactarea actelor vor fi necesare următoarele documente/informații:

 • Cartea de identitate a fiecărui asociat al societății și a administratorului (copie);
 • Obiectul principal și obiectele secundare de activitate ale societății;
 • Actele privind sediul societății;
  Acestea sunt:
  • titlul de proprietate asupra spațiului unde va fi stabilit sediul societății;
  • contractul de comodat/închiriere;
  • acordul asociației de proprietari și al vecinilor (dacă este cazul);
  Dacă la adresă este deja stabilit sediul unei societăți, se va putea stabili un nou sediu numai dacă imobilul are cel puțin două camere sau spații distinct partajabile.
  În această situație, proprietarul imobilului sau administratorul societății trebuie să dea o declarație în formă autentică de nesuprapunere.
 • Valoarea capitalului social și structura acestuia;
  Potrivit legii, capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei, iar valoarea unei părți sociale trebuie să fie de cel puțin 10 lei.
 • Durata mandatului administratorului (nelimitată sau o anumită perioadă de timp).

  Pentru preț vă rugam să completați formularul de mai jos.

  [EN] Establishing a limited liability company

  The procedure for establishing a limited liability company is as follows:

  1. Obtaining the reservation of the name from the Trade Register - for obtaining the reservation three possible names for the company will be needed (in order of preferance);
  2. Drafting the necessary documents;
  3. Registration of all the files at the Bucharest Trade Register.

  For drafting the necessary papers the following information/documents will be needed:

  • The Identity Card for each shareholder and administrator of the company (copy);
  • The main and secondary objects of activity;
  • The documents for the headquarter of the company;
   These are:
   • property title other the space where the headquarter of the company will be established;
   • the lease/bailment agreement;
   • the agreement of the association of owners and of the neighbors (if applicable);
   If at the address there is already established a headquarter, a new headquarter can be submitted only if the property has two rooms or separate spaces. In this situation, the owner of the property or the administrator of the company must give an authenticated statement that the two headquarters do not overlap.
  • The share capital of the company and its structure;
   According to the law, the minimum share capital for a limited liability company is 200 lei and can be divided in one or more shares, in minimum value of 10 lei.
  • The duration of the administrator’s mandate (unlimited or for a certain period of time).

   For a personalized offer, please fill out the form below. 

    

   Formular cerere serviciu

   Dacă dorești să apelezi la unul dintre serviciile noastre, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Scrie cât mai multe detalii ca să putem calcula un preț corect solicitării tale. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili.

   Nume

   Email

   Telefon

   Mesaj


   "Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
   Tilman J. Fertitta