0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Expertiză Contabilă

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Expertiza contabilă este o “activitate depusă de un personal autorizat de lege pentru reconstituirea realităţii unei operaţii de natură economică și/sau financiară pe baza cercetării documentelor, datelor și informaţiilor de contabilitate” 1. Acest personal specializat este reprezentat astăzi în România de experţii contabili, membri activi, ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), care a decis reglementarea profesională a acestei activităţi elaborând Norma 35 - "Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile".

"Expertiza reprezintă un concept care se deosebeşte de audit, control, revizie sau verificare, întrucât conţine în sine ideea de exprimare liberă a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte obiectivele sau faptele asupra cărora s-a efectuat expertiza. Deci expertiza este prin excelenţă o lucrare personală şi critică, cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactităţii formale şi materiale, dar şi părerea expertului asupra cauzelor si efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale."2

Expertiza contabilă este, deci, o formă de cercetare ştiinţifică în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente şi în evidenţa contabilă anumite situaţii de natură financiar-contabilă. Această activitate de reconstituire a realităţii unei operaţiuni economice, financiare sau fiscale este realizată cu profesionalism urmând urmatoarele principii:

 • Integritate,
 • Obiectivitate,
 • Independenţă,
 • Secretul professional,
 • Respectarea normelor tehnice şi profesionale,
 • Competenţă profesională,
 • Comportare deontologică.

Expertiza Judiciară

Expertiza judiciară este solicitată de anumite organe ale statului pentru soluţionarea cauzelor aflate în stare de anchetă, cercetare, judecată (poliţia, parchetul, tribunalul) şi reglementată de Codul de Procedură Civilă, Codul de Procedură Penală şi legile speciale.

Nu oferim servicii în acest sens.

Expertiza Extrajudiciară

Expertizele extrajudiciare sunt toate celelate expertize efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Sunt solicitate de persoanele fizice sau juridice interesate în vederea lămuririi unor aspecte de natură financiar-contabilă şi se execută pe baza de contract de servicii încheiat cu beneficiarul ce a solicitat lucrarea. Acestea mai sunt numite şi expertize contabile amiabile.

Beneficiarii acestui tip de expertize contabile pot apela la expertiză fără a se afla într-un litigiu, sau cu dorinţa verificării situaţiei înainte de a intra în litigiu, sau poate chiar de a-l evita. De obicei sunt puşi în situaţia de a nu putea aprecia cu propriile cunoştinţe anumite aspecte financiar-contabile şi ca atare, apelează la un expert contabil.

Expertiza contabilă extrajudiciara sau amiabilă poate fi utilizată de către beneficiari şi cu alte scopuri, de exemplu, pentru a-şi fundamenta deciziile investiţionale, pentru a proceda la partaje, fuziuni, divizări; sau cu interes intern, pentru confirmarea corectitudinii unor aspecte financiar-contabile din cadrul companiei. Pot fi expertizate toate documentele contabile, inclusiv rapoartele de sinteză contabilă  lunară și/sau situaţiile financiare anuale, dar se pot face şi limitări numai la unele categorii de documente. Expertiza contabilă amiabilă poate constitui baza de pornire a unei acţiuni judiciare, atunci când prin expertiză se pun în evidenţă anumite situaţii generatoare de litigiu. Poate solicita o expertiză contabilă amiabilă orice categorie de utilizatori ai informaţiilor contabile: manageri, asociaţi sau acţionari, bănci sau alţi creditori, furnizori, clienţi, salariaţi etc. În baza obiectivelor cerute de client, după tratarea documentației, se emite raportul de expertiză pentru a fi utilizat mai departe de solicitanți.

Expertul contabil va avea misiunea de a controla registrele, conturile şi actele justificative ale unui agent economic în scopul de a furniza părţilor interesate datele pentru o echitabilă regularizare a situaţiei. Obiectivele cele mai solicitate de clienții sunt:

 • verificarea conturilor de aport la capital, împrumuturi societate;
 • verificarea calcului dividendelor;
 • verificarea modului de ținere a contabilității;
 • verificarea calculului impozitelor;
 • verificarea calculului și evidenței TVA-ului;
 • verificarea declarației recapitulative D390 (achiziții intracomunitare).

 

Note de subsol 1 Buşe, G. Dicţionarul complet al economiei de piaţă, Editura Societatea Informaţia, Bucureşti, 1994
2 Norma nr. 35 - Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile. Editura CECCAR, Bucureşti, 2009

 

 

Formular cerere serviciu

Dacă dorești să apelezi la unul dintre serviciile noastre, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Scrie cât mai multe detalii ca să putem calcula un preț corect solicitării tale. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili.

Nume

Email

Telefon

Mesaj


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta