0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitate PFA și II

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Dacă deții un PFA (Persoană Fizică Autorizată) sau II (Intreprindere Individuală) ai în responsabilitate ținerea evidenței contabile. Pentru aceste forme de desfășurare a activităților economice nu există diferențe în ceea ce privește organizarea contabilității și obligațiile fiscale, singura diferență fiind de natură juridică. PFA-ul se inființează la Oficiul Registrului Comerțului și deține un Cod Unic de Identificare (CUI), iar Intreprinderea Individuală se deschide direct la ANAF și deține un Certificat de Indentificare Fiscală (CIF).

Momentan serviciile de contabilitate destinate unui PFA oferite de majoritatea societăților din Romania, sunt destinate unei organizații simple, adică în partidă simplă. Acest lucru se întâmplă pentru că nu de mult așa era obligatoriu dar și pentru că partida simplă este modul în care persoanele fizice îți pot ține singuri edivența, fără ajutorul unui profesionist, înregistrând în câteva registre speciale simplificate, activitatea lor economică derulată.

Mai de mult, la începutul anilor 2000, ținerea contabilității unui PFA era simplă și se putea face direct de către proprietari, însă schimbările fiscale au început să le dea mari bătăi de cap și astfel majoritatea au cerut ajutorul profesioniștilor contabili. Astfel legea a fost schimbată și acum permite organizarea contabilității unui PFA sau II și în partidă dublă pentru o mai bună evidență și un control mai sigur. De aceea, decizia de a externaliza acest serviciu către o firmă de contabilitate este necesară.

Pentru a fi sigur de asta, citește în continuare conform OMFP 170/2015:

"Art. 3

Persoanele prevazute la art. 2 lit. a) au obligația să conducă evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, cu excepția celor pentru care în actul normativ de înființare, în legi speciale sau în alte acte normative există prevederi exprese privind ținerea contabilității în partidă simplă.

Art. 4

(1) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simpla pot trece la conducerea contabilității în partidă dublă de la începutul exercițiului financiar ulterior celui în care au decis aceasta trecere.

(2) Persoanele înființate după data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se încadrează în categoria celor prevazute la art. 2 lit. a), pot opta pentru ținerea contabilității în partidă dublă de la data înființării acestora.

Art. 5

(1) Persoanele prevazute la art. 2 lit. a) care optează pentru ținerea evidenței contabile pe baza regulilor contabilității în partidă dublă organizează şi conduc contabilitatea proprie în baza reglementărilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, până la nivel de balanța de verificare, fără a întocmi situații financiare anuale. Evidența contabilă astfel ținută trebuie să permită determinarea informațiilor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevazute de legislația în vigoare.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) întocmesc Registrul-jurnal (cod 14-1-1) și Registrul-inventar (cod 14-1-2). Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor contabile și a celorlalte documente financiar-contabile se efectuează conform normelor privind documentele financiar-contabile, elaborate de Ministerul Finantelor Publice."

Servicii Contabilitate PFA

Noi ținem contabilitatea la PFA sau II doar în partidă dublă și oferim urmatoarele servicii, ce sunt un mix de lucrări specifice atat pentru PFA dar și pentru SRL-uri (care sunt obligate să țină evidența contabilă în partidă dublă):

  • Inregistrarea documentelor
  • Calcularea TVA și a impozitul pe venit PFA
  • Depunerea declarațiilor fiscale
  • Întocmirea Registrului Jurnal  și a Registrului inventar
  • Intocmim jurnalele de vanzari și jurnalele de cumpărări, și nu cele pentru partidă simplă (jurnal de încasări și plăți)
  • Intocmim fișe de clienți și furnizori
  • Ținem evidența obiectelor de inventar, mijloacelor fixe și înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea
  • Ținem evidența stocurilor
  • Consultanță financiar/fiscală
  • Optimizarea impozitelor de plată și soluții pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 

 

Formular cerere serviciu

Dacă dorești să apelezi la unul dintre serviciile noastre, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Scrie cât mai multe detalii ca să putem calcula un preț corect solicitării tale. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili.

Nume

Email

Telefon

Mesaj


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta