0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Consultanță fiscală

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Suntem de acord că fiscalitatea românească o resimţim tot mai apăsătoare datorită schimbărilor dese şi au un impact direct asupra timpului, nervilor şi resurselor financiare, în special în cazul companiilor mici şi mijlocii. În contextul modificărilor legislative frecvente cât şi pe fondul unei legislaţii adesea neexplicite, încercăm să găsim soluţii fiscale optime pentru afacerea dumneavoastră. Monitorizăm permanent schimbările legislative şi avem grijă să fiţi informaţi în permanentă şi la momentul oportun.

Consultanţa fiscală vă ajută să vă planificaţi obligaţiile de plată sub formă de taxe şi impozite nu doar pentru a minimiza costul acestora ci şi pentru a putea lua cele mai bune decizii din punct de vedere fiscal cu privire la dezvoltarea viitoare a afacerii dumneavoastră.

Pentru ca suntem Experti Contabili, avem o viziune de perspectivă asupra tuturor aspectelor economico-financiare ale firmei dvs şi încercăm să combinam cele mai bune soluţii fiscale cu cele mai bune politici contabile, adaptate pe specificul activităţii şi preferinţele conducerii societăţii.

Servicii consultanţă fiscală

Prin servicii de consultanţă fiscală oferim permanent informaţiile necesare în probleme care tin de:

 • impozit pe profit (sfera de cuprindere, scutiri, venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, determinarea profitului impozabil, amortizări fiscale, termene de plată şi de declarare a impozitului, pierderi fiscale, facilităţi fiscale, impozit minim);
 • impozit pe venit (sfera de cuprindere, categorii de venituri impozabile, cote de impozit, baza de calcul, obligaţii ale contribuabililor, venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă, termene de plată);
 • impozite și taxe locale (baza de impozitare, contribuabilii, mod de calcul, termene de plată, reduceri şi scutiri de la plata impozitelor, mod de declarare a proprietaţilor);
 • taxa pe valoarea adaugată (sfera de aplicare, persoane impozabile, exigibilitatea TVA, baza de impozitare, cote de TVA, operațiuni scutite, regimul deducerilor, obligaţii, regimuri speciale);
 • accize (sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, calcul accize, termene de plată, regim de antrepozitare fiscală, operatori înregistraţi, operatori neînregistraţi, reprezentant fiscal, plata accizelor pentru produse cu deplasare intracomunitară, vânzare la distanţă, scutiri de la plata accizelor, sistemul de marcare, accize nearmonizate);
 • salarii (Contractul individual de muncă, Timpul de muncă şi timpul de odihnă, Salarizarea, Conflictele de muncă, Inspecţia Muncii);
 • impozit nerezidenți, pe veniturile obtinute din persoane nerezidente în Romania;
 • impozitul pentru reprezentanțe (sedii permanente) înfiinţate în Romania ale firmelor straine (prevederi ale Codului Fiscal, evitarea dublei impuneri, certificate de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi, termene de depunere a declaraţiilor fiscale);
 • taxe vamale (regim vamal, clasificarea mărfurilor, regimuri suspensive şi regimuri vamale economice, datoria vamală, bunuri scutite de la plata datoriei vamale);
 • implicaţii fiscale despre diverse politici contabile (contabilitate imobilizări, stocuri, producţie, reevaluare, datorii şi capitaluri proprii, contabilitate venituri şi cheltuieli, rezultatul exerciţiului financiar);
 • aspecte privind procedura fiscală (creditori fiscali, debitori, domiciliu fiscal, înregistrarea fiscală a platitorului de impozite, taxe şi contribuţii, contestaţii, inspecţia fiscală, contribuabili inactivi, termene de prescripţie, executarea silită).

Planificare fiscală sau optimizare

Planificarea fiscală sau optimizarea fiscală reprezintă reducerea în parametri legali a taxelor şi impozitelor fiscale, găsirea unei soluţii alternative decat cea folosită în curent.

Componența personalului, formată din experţi contabili din cadrul Grecu & Greblis Accountants Group,  ne permite să fim mereu la curent cu reglementările contabile şi fiscale aflate într-o continuă schimbare din Codul Fiscal. Astfel suntem bine informaţi şi cautăm modalităţi de a minimaliza impozitele pe tot parcursul anului pentru clienţii nostrii astfel încât să platească cel mai mic nivel al impozitelor şi taxelor admise de lege.

Informari legislative

Legislaţia în Romania este schimbată frecvent şi aduce modificări importante în activitatea firmelor. În 2018 au fost emise 12 acte normative de modificare a codului fiscal cu peste 800 de amendamente aduse; în 2017, 9 acte normative; în 2016, 5 acte normative; în 2015, 7 acte normative (vezi toate modificările în arhiva codului fiscal ANAF). Multe dintre aceste acte au avut un impact foarte important şi nu doar pentru anumite domenii nișă, ci pentru întreaga economie: tva la încasare, tva split, modificarea plafoanelor fiscale, modificarea salariilor minime, modificările de impozite pentru PFA-uri etc, modificări aduse în cursul anului şi într-un interval de timp redus.

Clienţii noștrii beneficiază de informări legislative precum:

 • informări despre modificarea Codului Fiscal;
 • informări despre modificarea Codului Muncii;
 • interpretări corecte ale principalelor modificări legislative, opinii cu privire la modul de punere a lor în practică;
 • atenţionări cu privire la aspectele legislative care urmează sa fie aprobate şi care pot avea un asupra activitatii dvs.

 

Formular cerere serviciu

Dacă dorești să apelezi la unul dintre serviciile noastre, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Scrie cât mai multe detalii ca să putem calcula un preț corect solicitării tale. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili.

Nume

Email

Telefon

Mesaj


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta