0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Consultanță financiar-contabilă

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Serviciile de consultanță financiar-contabilă sunt destinate în principal asistării clienților în depășirea dificultăților operaționale, dar se referă și la îndrumarea acestora în ceea ce privește planurile de dezvoltare sau chiar fundamentarea investițiilor viitoare. Cel mai des conducerea executivă nu are cunoștiințe aprofundate de legislație sau contabilitate și astfel accesează persoane specializate în aceste domenii pentru asistență în luarea deciziilor manageriale.

Piața libera și oportunitațile de afaceri din ce în ce mai variate, de nișă, aduc noi tineri antreprenori în rândurile managementului, astfel tot mai des se întâmplă ca antreprenorul nou, puțin experimentat, să nu știe oportunitățile sau obligațiile pe care le are înainte să-și înceapă o afacere fără a se interesa despre toate aspectele legale sau cele mai bune practici care ii pot asigura o optimizare fiscală, sau reducerea cheltuielilor operaționale.

De cele mai multe ori managerul executiv se axează pe dezvoltarea canalelor de vânzare și asigurarea bunei organizări a afacerii. Astfel, deseori, se omit oportunitățile de natură fiscală sau contabilă și nu se gândesc că nu se poate și altfel, sau că din afacerea lor se obține maximum din ceea ce se poate. De aceea, noi propunem soluţii care să vă convingă că aceasta graniţă peste care credeţi că nu se poate trece, este doar una imaginară. 

Servicii consultanță financiar-contabilă

Firma de contabilitate vine cu soluţii în sprijinul clienților care doresc sa deschidă o afacere nouă, a clienţilor care urmaresc să-şi dezvolte afacerea existentă, precum şi în sprijinul clienţilor care traversează o perioadă de declin ca urmare a unei conjuncturi nefavorabile:

 • Consultanţă privind organizarea şi conducerea societăţii (organigrame, structuri, definiri de funcţii);
 • Elaborarea de proceduri şi norme interne privind desfăşurarea activităţii de bază şi a activităţilor conexe;
 • Analiza sistemului informatic pentru optimizarea exploatării lui;
 • Analiza sistemului contabil pentru optimizarea exploatării lui;
 • Analiza fluxului informaţional comercial şi contabil;
 • Analiza sistemului de control financiar-contabil;
 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Consultanță şi asistență în implementarea de politici şi proceduri contabile;
 • Elaborarea de monografii contabile adecvate şi adaptate activităţii;
 • Elaborarea procedurilor de întocmire a documentelor contabile primare;
 • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul organizaţiei;
 • Consultanță despre implicațiile contabile în urmatoarele aspecte:
  • Modificările de capital;
  • Repartizarea profitului;
  • Identificarea taxelor aplicabile afacerii ;
  • Constituirea de provizioane, amortizări, deprecieri, reevaluări, clienţi incerţi;
  • Împrumuturi, leasing financiar, leasing operațional, linii de credit și credite pe termen lung;
  • Producţie, depozitare, transport, vânzare;
  • Achiziţii şi prestări intracomunitare, importuri din afara Comunitatii;
  • Salarii, angajări, desfacerea contractului de muncă;
  • Împrumuturi asociaţi, decontări între entitaţile afiliate, preţuri de transfer;
  • Constituire, cesionare, cumparare, fuziune, contracte de succesiune, operaţiuni de reorganizare a societăţii, operaţiuni finanţare externă;
  • Despre alte politici şi proceduri contabile uzuale dar neimplementate;
 • Consultanță despre ce servicii de contabilitate managerială se pretează afacerii dvs:
  • Proiecţii financiare (previziuni bugetare, cash-flow, planuri strategice)
  • Calcularea rezultatelor pe o structură cu centre de cost şi a centre de profit;
  • Analize detaliate tip pivot a veniturilor și cheltuililor, pe centre de cost/profit, grupe de produse, agenți;
  • Analiză pe tipuri de activităţi stabilite după funcţiunile din companiei (meoda ABC);
  • Analiză financiară a principalilor indicatori economico-financiari în baza balanţei de verificare.

 

 

 

Formular cerere serviciu

Dacă dorești să apelezi la unul dintre serviciile noastre, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Scrie cât mai multe detalii ca să putem calcula un preț corect solicitării tale. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili.

Nume

Email

Telefon

Mesaj


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta