0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Consultanță antreprenorială

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

tu singur poți schimba cursul lucrurilor

Servicii la înfiinţarea firmei

De obicei, administratorul unei societăţi nou înfiinţate, are focusul pe dezvoltarea afacerii din punct de vedere comercial şi mai puţin pe anumite aspecte tehnice destul de importante, ce ar trebuie puse la punct de la început. După înfiinţarea firmei sunt necesare urmatoarele acţiuni care trebuie luate pentru a asigura buna operativitate a activităţii, după caz:

 • Îregistrarea firmei în scopuri de TVA;
 • Înregistrarea firmei pentru a putea angaja salariaţi;
 • Intocmirea actelor de angajarea a personalului;
 • Consultanţă cu privire la contractarea serviciilor de medicina muncii, protecţia muncii SSM, prevenirea şi stingerea incendiilor PSI;
 • Consultanţă cu privire la modul optim de organizare al activităţii financiar contabile;
 • Recomandări privind structura personalului necesar şi a organigramei societăţii;
 • Instruirea personalului cu privire la organizarea activităţii contabile primare;
 • Recomandări privind echipamentele IT necesare;
 • Instalare reţea si server de date;
 • Instalări echipamente IT si configurare software.

Consultanţă înfiinţare firmă

Înainte de înfiintarea unei firme, trebuie luate cateva decizii strategice în ceea ce priveşte partea juridică şi fiscală a entităţii şi să vă asiguraţi că aţi ales opţiunile cele mai adaptate specificului activităţii şi strategiei dvs.  Aceste decizii ireversibile, vor avea un impact major pe parcursul duratei de viaţă a societăţii pe care o constituiţi, şi pot avea implicaţii care nu au fost anticipate corect. Aceste aspecte pot ajuta la reducerea costurilor operationale, a riscurilor de business sau identificarea unor noi surse de venit. Cele mai dese teme de discutie sunt:

 • Organizarea juridica (societate cu raspundere limitată, societate pe acţiuni, asociaţie familială, persoană fizică autorizată, intreprindere individuală etc.)
 • Alegerea corectă a codului de activitate în funcţie de obiectivele afacerii (codul CAEN)
 • Forma de impozitare (impozit pe profit, impozit pe venitul microintreprinderilor, impozit pe venit)
 • Modul de finanţare a activităţii de către acţionari (prin împrumuturi nepurtătoare de dobândă, prin capital social în lei sau prin capital social cu aport în natură)
 • Modul de recompensare a acţionarilor/administratorilor (prin indemnizaţii acordate administratorilor, prin salariu, prin dividende)
 • Modul de plată a salariaţilor (prin salarii cu componentă fixă, variabilă sau mixtă, prin tichete cadou, prin tichete de masă, prin participare la profit, prin convenţii civile, prin contracte de drepturi de autor)
 • Opţiunea privind plata de TVA şi estimarea volumului de activitate
 • Modul de utilizare a bunurilor folosite în activitatea afacerii (prin contract de comodat, prin achiziţie finanţată prin credit bancar, prin achiziţie în leasing, prin aport la capital etc.)
 • Întocmirea previziunii bugetare şi a cash-flow-ului
 • Întocmirea unui plan strategic care va defini entitatea, îi va da individualitate, va identifica şi organiza activităţile cheie ale societăţii, astfel încât obiectivele propuse să devină tangibile şi măsurabile. Se analizează îndeaproape toate operaţiunile interne dar şi climatul extern de business. Se stabilesc obiective, strategii şi un calendar de activităţi pentru o perioadă medie.

Planificare strategică pentru afaceri

Dacă aveţi în memorie toate planurile şi ideile iniţiale şi vă este greu să explicaţi altora viziunea dvs, pregătirea unui plan strategic va poate ajuta să clarificaţi care este direcţia în care merge societatea şi poate să vă organizeze mult mai bine. Acesta poate asigura ca colaboratorii afacerii au toți aceași viziune cu a dvs. și pastrează coordonarea activității și a personalului în direcția stabilită.

Planul strategic reprezintă un standard care descrie compania, produsele sale, mediul intern și extern, oportunitățile și riscurile de afaceri, obiectivele și calendarul acțiunilor întreprinse în vederea atingerii obiectivelor, structura echipei, securitatea financiară și alte aspecte de interes.

Mulți proprietari de afaceri cunosc și înțeleg valoarea unui plan de afaceri. Planul de afaceri este o componentă cheie a procesului de finantare, fie el împrumut de la banca sau investitori, sau de indentificare în piață din punct de vedere media sau marketing. Cu toate acestea, spune doar jumătate din poveste. Pentru a obține întreaga imagine și a avea un cadru pe care să vă construiți afacerea, aveți nevoie și de un plan strategic.

Un plan de afaceri raspunde la intrebarea "cine" și "ce", iar planul strategic ne raspunde la "cum" și "când".

În termeni mai largi, planul de afaceri ne spune: “Cine conduce afacerea și ce îi face calificați? Cine este concurența? Cât de mare este piața? Cine sunt clienții? Unde sunt? Cum vă veți conecta cu piața?”. “Ce"-ul se refera la ce oferă compania și modul în care acestea oferă, produsele, serviciile și operațiunile sale

Planul strategic, pe de altă parte, trasează următoarele: “Cum veți măsura succesul? Ce metrici contează și cum ii veți urmări? Ce trebuie să se întâmple pentru a atinge obiectivele? Ce resurse sunt necesare pentru a ajunge acolo? Când va avea loc fiecare activitate? Cine o va face? Când va trebui să atingeți reperele specifice?”

Planul strategic cuprinde strategia și planul de acțiune pentru afacerea dvs. În mod tipic, un plan strategic este aliniat pentru o perioadă medie de 3-5 ani, cu faze specifice derulate trimestrial. Indicatorii de referință sunt adesea stabiliți în creșteri de șase luni și trimestriale, pentru a permite timp pentru a planifica, a executa și a câștiga tracțiunea între reperele.

În ambele cazuri, aveți nevoie de o echipă de specialisti pentru a vă ajuta să planificați, să dezvoltați și să executați atât planurile de afaceri, cât și planurile strategice. Rețineți că afacerea dvs. are nevoie atât de o bază solidă, cât și de un sentiment de direcție, precum și de a vă ajuta să identificați actorii-cheie și resursele pe care să le căutați și să le achiziționați. Fără ele, practic conduceți cu frânele.

Noi vă putem oferi suport în vederea întocmirii unui plan strategic pentru firma nou înființată.

Cash flow management și previziune bugetara

O mare greșeala a managerilor autohtoni este lipsa înțelegerii impactului implementarii unui cash-flow management încă de la început și a unei previziuni minime asupra activității pe termen scurt. Mulți se arunca cu capul înainte într-o afacere și deseori ajung în insolvență, datorită lipsei de disponibil, prin apariția lipsei de finanțare în momente critice ale activității și a subestimării cheltuielilor din lipsa unei previziuni bugetare. Criza de numerar poate avea efecte devastatoare din punct de vedere emoțional și poate chiar închide afacerea dvs.

La începutul afacerii vom face o previziune pe primul an de activitate și vom implementa un cash-flow management eficient ce vă va ajuta să:

 • aveți un model de planificare financiară la dispoziție prin întocmirea unui buget;
 • fiți la curent cu nevoia de numerar; când, unde și cum veți avea nevoie de numerar prin întocmirea unui calendar cash-flow pe care să-l monitoriați permanent;
 • cunoașteti cele mai bune surse pentru a satisface nevoia dvs. de numerar suplimentar;

 

 

 

Formular cerere serviciu

Dacă dorești să apelezi la unul dintre serviciile noastre, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Scrie cât mai multe detalii ca să putem calcula un preț corect solicitării tale. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili.

Nume

Email

Telefon

Mesaj


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta