0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Servicii

"Don't ever let your business get ahead of the financial side of your business. Accounting, accounting, accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta

Deciziile economice cu aspecte contabile, financiare sau juridice care trebuie luate în companie pe parcursul desfășurării activității sunt foarte importante și deseori au impact indirect sau cu efect îndelungat, fără modificări imediate în poziția financiară a societății și performanța acesteia. De aceea, atunci când vă confruntați cu situații conjuncturale delicate din punct de vedere fiscal, de gestiune a patrimoniului, de organizare a activității sau mai ales în implementarea politicilor contabile pentru prima data, este indicat să apelați, măcar pentru consultare, înainte de a întreprinde acțiuni proprii, la o firmă de contabilitate sau un profesionist contabil care deține experiență în domeniu ce vă poate pune la dispoziție serviciile profesionale de contabilitate și conexe.

Mai bine consultă-te și asigura-te că ce faci e optim pentru tine și nu în dezavantajul tău.

Deseori, în Romania, se întâmplă ca managerii să realizeze cam târziu efectele unei decizii mai vechi, sau chiar a lipsei unei decizii, și că ar fi fost mai bine dacă ar fi luat măsuri la timpul potrivit. Dacă ești la început, și nu știi cum merg lucrurile, sau nu ai cunoștiințe economice, contabile, financiare, fiscale, drept comercial, sau nu ești la curent cu anumite aspecte legislative ce se aplică în domeniul tău de activitate, ca să fii linistit, apelează la un expert contabil, și lasă grija în mâna lui.

La un anumit moment e mai bine să externalizezi

În plus, tu trebuie să administrezi o afacere profitabilă, să te gândești la strategii de marketing de vânzări, dezvoltare, iar o persoană angajată responsabilă pe contabilitate, poate e prea scumpă.  Unul din avantajele colaborării cu o firmă de contabilitate este și costul redus pe care il poți avea în comparație cu un angajat. Vei avea atribuit un expert contabil care se va ocupa în mod direct de tine și va contribui la o bună desfășurare a activității companiei tale. Odată ce ai delegat partea finaciară și contabilă unui profesionist pe care te poți baza, vei avea mai mult timp disponibil pentru a te focusa asupra dezvoltării și funcționării corespunzătoare a business-ului tău.

CECCAR

Un alt avantaj ar fi experiența cumulată a mai multor experți contabili care lucrează împreună. Ideea din spatele firmei noastre, este de crearea unei asociații de experți contabili cu scop comercial care să aibă un mediu adecvat exercitării profesiei de expert contabil în condițiile prezente din mediul de afaceri național, având un scop comun și aceleași interese de ajutor și susținere reciprocă. Astfel firma noastră se bucura de a avea în componența sa doar experți contabili, ce au recunoașterea competenței profesionale din partea CECCAR  (Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania). Din acest fapt decurg în mod direct trei garanții privind serviciile pe care le oferim: garanția competenței, garanția eticii și garanția calității.

Competența rezultă din calitatea de expert contabil obținută prin absolvirea stagiului de pregătire de 3 ani în cadrul CECCAR și a obligației de învățare continuă pe care o au membrii activi; etica din obligația de a respectă Codul Etic al Profesioniștilor Contabili impus de CECCAR care reprezintă standardul de profesionalism în domeniu; iar calitatea rezultă din controalele aplicate intern în cardul firmei și a auditului de calitate supus periodic de CECCAR, în conformitate cu Standardele internaționale emise de IFAC (Federația Internațională a Contabililor), cu recomandarile și metodologia Comisiei Europene privind exigențele în materie.

Ne preocupăm permanent să folosim tehnologii moderne, resurse hardware și software pentru livrarea serviciilor noastre și comunicarea cu clienții. Folosim programe de contabilitate actualizate permanent și flexibile, special concepute pentru firme de contabilitate care se ocupă de evidențele contabile ale mai multor societăți comerciale.

Servicii contabilitate

Suntem flexibili, adaptabili și inovativi în ceea ce privește preluarea de date și transferul informațiilor financiare între diverse programe de contabilitate, în cazul în care doriți să schimbați firma de servicii de contabilitate. Majoritatea bazelor de date ale clienților noștri sunt în programul de contabilitate SAGA, dar avem competențe în a utiliza și alte programe cunoscute și uzuale în Romania, folosite la sediul clientului (Ciel, Winmentor, Wizcount, B-org, ContabSQL, Imati).

Facem preluari de date din diverse programe de facturare online pentru importul de facturi/stocuri și punem la dispozitia clienților nostri un program de facturare online și gratuit, prin modulul FGO de facturare al SAGA, care se conectează și face import automat direct în programul de contabilitate. Astfel puteți emite facturile online și gratuit, iar noi avem access direct la ele chiar din cursul lunii curente.

 

 

Lista de servicii

Contabilitate

Audit Financiar Statutar

Contabilitate Managerială

Salarizare și HR

Contabilitate PFA și II

Consultanță financiar-contabilă

Consultanță antreprenorială

Consultanță fiscală

Situații Financiare

Expertiză Contabilă

Verificarea contabilității

Revizia contabilă

Cenzorat

Servicii înființare firmă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta