0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Sponsorizări 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în 2019 și 2020

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Sponsorizări 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în 2019 și 2020

Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
în Articole Antreprenoriat, 19 Dec 2019
actualizat la 19 Dec 2019

Vezi facilitățile fiscale pe care le are o microîntreprindere care efectuează sponsorizări în 2019 și 2020 către un ONG.

Sponsorizarea este un act juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți. Acest contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii, duratei sponsorizării și a drepturilor sau obligațiilor parților.

Începând cu 01 aprilie 2018 microîntreprinderilor, li s-a acordat posibilitatea de a beneficia de deduceri fiscale dacă fac sponsorizări potrivit prevederilor Legii 32/1994 pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult. În perioada 01 aprilie 2018 – 31 martie 2019 aceștia au putut deduce din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor sponsorizările efectuate potrivit prevederilor Legii 32/1994, până la nivelul valorii de 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective cu sponsorizarea.

Începând cu 01 aprilie 2019, microîntreprinderile care efectueaza sponsorizari potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pot deduce din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita a 20% din impozitul datorat, doar dacă la data încheierii contractului de sponsorizare, beneficiarul este înscris în Registrul entităților/unităților de cult, conform prevederilor de la art. 56 alin. (11 -14) din Codul fiscal.

Deducerea nu se aplică retroactiv, adică o sponsorizare facută în trimestrul patru al anului 2019 poate fi dedusă doar din impozitul aferent acestui trimestru, nu și din cel al celor precedente. Dacă sponsorizarea depășește cei 20%, sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat aferent acelui trimestru, se reportează în trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive (echivalentul a 7 ani consecutivi). Scăderea acestor sume se efectuează în ordinea înregistrării, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată al impozitului.

Plata sponsorizării trebuie să fie efectuată în cadrul trimestrului în care se deduce, adică facem plata pâna la 31 decembrie 2019 pentru a o deduce în D100 cu termen depunere 25 ianuarie 2020.


Cum declari deducerea din punct de vedere fiscal

Deducerea sponsorizării se declară în D100 la sfârșitul trimestrului în care s-a efectuat sponsorizarea după modelul din imaginea prezentată mai jos.

D100

 

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune anual declarația informativa privind beneficiarii sponsorizarilor formular D107 (click aici pentru varianta editabilă), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective cu sponsorizările,  precum și, aferentă anului în care se scad cheltuielile reportate cu sponsorizarea în următorii ani.

D107


Cum verifici dacă o entitate este înscrisă în Registru

Așadar, o microîntreprindere poate beneficia de aceste deduceri dacă beneficiarul sponsorizării este acreditat cu cel puțin un serviciu social licențiat și se regăseaște în Registrul entităţilor/unităţilor de cult de pe siteul ANAF. Înainte de a face o sponsorizare asigurați-vă că entitatea se regăsește în această listă, verificând CUI-ul ca în imaginea prezentată mai jos.

Registrul entităţilor/unităţilor de cult


Ce model de contract de sponsorizare să folosești

Ca și model de contract de sponsorizare, îl puteți folosi pe cel pe care îl utilizează Fundația “Unu și Unu”, ONG-ul pe care îl sponsorizăm noi, Grecu & Grebliș Accountants Group și unde vă încurajăm să ajutați și dumneavoastră cu cota parte de venitul datorat. Pentru mai multe detalii despre Fundație, accesați siteul fundatia1si1.ro.

Descarcă model de contract de sponsorizare Fundația “Unu și Unu”.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta