0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Modificări fiscale ce intră în vigoare în noiembrie 2023. Scurt și la obiect.

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Modificări fiscale ce intră în vigoare în noiembrie 2023. Scurt și la obiect.

Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
în Articole Contabilitate, 07 Nov 2023
actualizat la 15 Nov 2023

Conform textului din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, publicată pe 27 octombrie 2023, se aduc modificări la legea 70/2015 limitând drastic operațiunile cu numerar, se introduc plafoane de casă și interdicții legate de creditarea numerar.

UPDATE ASTĂZI 07.11.2023. Guvernul renunță la limitarea plăților cash. Premierul Ciolacu: “Toate limitele actuale vor fi menținute, atât la persoanele fizice, cât și la cele juridice, cu excepția plafonului de casă, care va fi de 50000 de lei, și a avansului spre decontare de 1000 de lei/zi”.

UPDATE ASTĂZI 10.11.2023. În urma anunțului facut de Permierul Ciolacu, astăzi 10.11.2023 a fost publicată OUG 98/9.11.2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea 296/2023. Astfel "luând în considerare îngrijorarea societății de eliminare a numerarului, precum și cea cu privire la îngreunarea activității zilnice, mai ales în cazul micilor afaceri, respectiv îngreunarea relației cu furnizorii/clienții, precum și cu privire la costurile suplimentare generate de comisioanele și taxele pentru procesarea plăților electronice, în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată" se elimină schimbarea plafoanelor de încasări și plăți cuprinsă în prima variantă a legii. În continuare puteți vedea modificările actualizate rămase în vigoare.


Modificările fiscale ce intră în vigoare la 1 noiembrie 2023:

Regimul fiscal din IT, agricultură și constructii:

 • scutirea de impozit se va aplica la un singur angajator, în plafon maxim de 10000 de lei, pe un singur contract de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parţial (în baza opţiunii exprimate, în scris, prin declaraţie pe propria răspundere depusă la angajator);
 • iar de la 1 ianuarie 2024, cota contribuţiei de asigurări sociale se va reduce cu 4,75% (adică procentul care se duce la Pilonul II în mod normal, conform Legii 411/2004) – acum, cota e redusă cu 3,75%;
 • nu se mai aplică scutirea de Ia plata contribuţiei la sănătate (CASS), în procent de 10%;
 • nu se mai acorda scutire CAM pentru angajatii din constructii si agricultura.

Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2023, nivelul salariului de bază minim pentru domeniul construcţii, precum şi cel pentru sectorul agricol şi industria alimentară, vor creste astfel:

 • pentru domeniul construcţiilor salariul minim va fi de 4582 lei lunar,
 • iar pentru sectorul agricol şi industria alimentară de 3436 lei lunar.

Modificările fiscale ce intră în vigoare la 11 noiembrie 2023 (15 zile după publicarea legii):

Reducerea plafoanelor de tranzactii în numerar

Sunt vizate de limitări operaţiunile de încasări şi plăţi și împuse restricții astfel de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică:

 • încasările și plățile în limita unui plafon zilnic de 1000 lei/persoană (acum 5000 lei), dar nu mai mult de un plafon total de 2000 lei/zi (acum 10000 lei/zi); Deci rămân în vigoare vechile plafoane de 5000 lei pentru o plată și 10000 lei plafon zilnic;
 • plăţile în numerar din avansuri spre decontare în limita uni plafon zilnic de 1000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare (acum 5000 de lei) - excepție fac plățile pentru cheltuieli de deplasare, transportul, diurna, cazare, alte cheltuieli neprevăzute în timpul deplasării;
 • sunt interzise operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele juridice şi persoane fizice în calitate de asociaţi, acţionari, administratori, persoane fizice, alţi creditori exclusiv creditorii instituţionali care desfăşoară activităţi de intermediere financiară reprezentând împrumuturi indiferent de natura şi destinaţia acestora și pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar;
 • operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele juridice şi persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se vor putea face doar cu încadrarea în plafoanul zilnic de 10000 către/de la o persoană și nu se pot fragmenta.

    Sumele în numerar aflate în casieria firmelor nu vor putea depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50000 de lei. Sumele ce depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de 2 zile lucrătoare. Se admite depăşirea acestui plafon, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora, numai cu sumele aferente plăţii salariilor, indemnizației zilierilor, sumelor asimilate salariilor, diurnelor și indemnizațiilor de deplasare, impozite și taxe, amenzi, contribuții sociale

    Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deţinută în casierie, care depăşeşte plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 500 lei.

    Pentru a citi despre noile modificări fiscale ce intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024, citeste aici: Modificări fiscale ce intră în vigoare în 2024. Scurt și la obiect.

     

    Ai nevoie de consultanță ?

    Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
    Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

     


    "Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
    Tilman J. Fertitta