0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Ce este cursul valutar și cum se calculează? Ce este FOREX?

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Ce este cursul valutar și cum se calculează? Ce este FOREX?

Adrian Grebliș, Redactor, Expert Contabil
în Articole Antreprenoriat, 25 Jan 2019
actualizat la 07 Feb 2019

Totul, pe scurt, despre cursul de schimb sau cursul valutar. Ce este cursul valutar? Cum este calculat? Ce factori influențează cursul?


Ce este cursul valutar și cum se calculează?

Cursul de schimb sau cursul valutar este prețul la care moneda națională se schimbă cu o altă monedă și reprezintă rezultatul raportului dintre cerere și ofertă.

sau

Cursul de schimb sau cursul valutar reprezintă prețul unei unități monetare din moneda unei țări, exprimat în unități monetare ale altei țări.

Cursul de schimb valutar este determinat de cererea și oferta de valută la un moment dat în piață și este influențat de o suită de fenomene economice, politice și sociale proprii fiecarei țări emitente de monedă. De asemenea economia mondială exercită o influență importantă asupra evoluției cursului de schimb. Fiecare țară menționează o serie de elemente în ceea ce privește modul în care definesc valoarea monedei, tipul de curs practicat, modalitatea de contare a valutelor în moneda națională, autoritățile care stabilesc și supraveghează cursul valutar.

Există două tipuri de cursuri:

 • curs oficial
 • curs de piață

Cursul oficial

Cursul oficial se stabilește zilnic, dar o singură dată pe zi, de Banca Națională a Romaniei pe baza raportului dintre cererea și oferta de valute. Publicarea se face pesite-ul BNR, de obicei imediat după ora 13 și este valabil pentru ziua urmatoare. Baza obiectivă a nivelului cursului de schimb o reprezintă raportul dintre puterea de cumpărare a celor două valute în țările respective.

Acest curs reprezintă un curs de referință pentru tranzacțiile în valuta respectivă. În legislația națională există nenumărate cazuri în care trebuie folosit cusul publicat de BNR pentru tranzacțiile efectuate în acea zi. Ca exemplu contractele de vânzare cumpărare sau facturarea de produse sau servicii din acea zi exprimate în valută vor folosi cursul BNR corespunzător ca referință sau BNR+marjă (de obicei această marjă este expimată în procente 1/2/3%). Alt exemplu, casele de schimb valutar, utilizând cash și tranzaționând direct cu persoanele fizice vor folosi acest curs+marjă.

În ceea ce privește cursul valutar utilizat în înregistrarea zilnică a facturilor emise/primite și a plăților acestora, cursul valutar utilizat în tranzacții este cursul valutar publicat de BNR în ziua precedentă, conform normelor metodologice de aplicare a codului fiscal:

SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar

35. (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.

Vezi aici lista cursurilor oficiale de schimb publicate de BNR.


Cursul de piață

Cursul de piață se formează la nivel interbancar, în funcție de raportul cerere-ofertă de valută din acel moment între bănci sau între bănci și clienții ei.

Cursul de piață se publică cu două mărimi și anume:

cotația BID sau curs de cumpărare – este prețul cererii din punct de vedere al intermediarului sau market maker-ul (poate fi o casă de schimb sau bănca) care efectuează o tranzacție valutară. Dacă un client adresează un ordin de vânzare valută, acesta echivalează pentru intermediar cu o cumpărare la prețul BID

cotația ASK sau curs de vânzare – este prețul ofertei din punct de vedere al intermediarului care efectuează o tranzacție valutară. Dacă un client adresează un ordin de cumpărare valută, acesta echivalează pentru intermediar cu o vânzare la prețul ASK.

Cursurile de vânzare și cumpărare afișate la începutul zilei pot fi modificate de bănci în funcție de evoluția pieței valutare și de interesul de cumpărare/vânzare existent de-a lungul zilei.

De ce există două prețuri și nu doar unul? Pentru că banca pentru efortul de a converti acești bani în locul clienților, comisionează un mic cost.

Diferența dintre prețul de cumpărare (ask) și prețul de vânzare (bid) al unui instrument se numește SPREAD și acesta este costul pe care îl reține banca la orice tranzacție. Spread-ul diferă de la o bancă la alta.

Se pot efectua schimburi valutare de  cumpărare sau vânzare valută în momentul în care cursul este avantajos, sau se pot face contracte cu decontarea stabilită în viitor, la un anumit interval de timp. În funcție de termenul de plată, se stabilesc:

Curs la vedere (SPOT), definit ca fiind cursul zilei în care se încheie tranzacția de vânzare-cumpărare de valută, curs la care se lichidează tranzacția, în aceeași zi sau cel mai târziu după 48 de ore, când se procedează la predarea-primirea sumelor cuvenite.

Curs la termen (FORWARD), definit ca fiind cursul pentru tranzacțiile de valută care prevăd livrarea valutei și primirea contravalorii ei pe bază de negociere pentru o operație la termen. Se stabilește în ziua încheierii tranzacției ca un preț preconizat a se realiza. Fiind un preț trecut în contract, el se respectă indiferent de nivelul cursului zilei de lichidare.

Pentru cursul la termen există instrumente în piața bancară ce-ți oferă protecție pe variația cursului de schimb:

 • Forward pe cursul de schimb (FX Forward) reprezintă un Instrument Financiar Derivat pe cursul de schimb ce presupune cumpărarea, respectiv vânzarea la o dată viitoare a unei sume în valută la un curs de schimb stabilit la momentul încheierii Tranzacției.
 • Flexible Forward (FF) este un Instrument Financiar Derivat pe cursul de schimb ce are caracteristici similare cu cele ale unui Forward  pe cursul de schimb, cu următoarea diferență specifică: decontarea Tranzacției se poate face oricând în intervalul de efectuare stabilit prin Contract. Clientul poate executa vânzări/cumpărări parțiale ale unei sume în valută, cu obligația de a efectua vânzarea/cumpararea întregului Noțional până la Data Maturității.

Piața valutară cuprinde o gama largă de produse derivate atât pe cursul de schimb cât și pe rata dobânzii dintre care amintim: forward, swap, NDF, FRA, futures, cap, floor, collar, swap option.

În vederea realizării planului financiar întocmit, un client importator/exportator are la dispoziție intrumente financiare derivate care să-i asigure protecție împotriva fluctuației cursului valutar și instrumente pentru a-și asigura stabilitatea ratei dobânzii în cazul unei linii de credit pentru activitatea desfăsurată.


Piață valutară sau FOREX

Totalitatea tranzacțiilor de vânzare și cumpărare de valută crează piață valutară sau Foreign Exchange Market (FOREX) și coduc la formarea cursului pieței. FOREX este o piață globală descentralizată pentru tranzacționarea valutelor. Aceasta include toate aspectele legate de cumpărarea, vânzarea și schimbul valutelor la prețuri curente sau determinate. Se aseamănă cu o piață de acțiuni (BVB, NYSE, London Stock Exchange, etc), însă are un aspect global și nu este constrânsă de reguli de tranzacționare sau tipuri de contracte, ca în cazul piețelor de acțiuni sau de bunuri. Prețul este influențat de toate tranzacțiile efectuate pe o anumită paritate valutară prin raportul cerere-ofertă și prețul este stabilit prin media tuturor prețurilor tranzațtiilor efectuate în acel moment. Există sisteme care consolidează toate aceste informații și calculează înstant acest preț mediu.

Mai pe înțelesul tuturor e ca și cum 100 de bănci în zece țări efectuează câteva zeci de mii de tranzacții către cateva mii de clienți într-o secundă. Toate prețurile de schimb, care sunt diferite prin negocierea directă dintre bancă-client sau bancă-bancă și influențate de condițiile de piață, pentru toate aceste tranzacții, se consolidează într-un sistem și se calculează un preț mediu.

Aceste sisteme sau baze de date pot fi naționale și puse la dispoziție de autoritățile din acea țară sau pot fi terțe părți care oferă aceste informații pentru a face profit (mari firme de brokeraj internațional au dezvoltate astfel de sisteme, de exemplu FXCM, forex.com, ICE Data Services, OANDA, etc.).

Aceste sisteme cu date despre FOREX ajută comerțul internațional și investițiile, permițând conversia valutară. De asemenea, susține speculațiile pe fluctuațiile cursului de schimb și pe diferențialul de dobândă între două valute.


De ce este important să fii interesat de cursul de pe FOREX și nu doar de cel de la banca cu care colaborezi sau cel BNR?

În timpul zilei există fluctuații mari ale cursului și negocieri multe pentru sume mari, atfel într-o anumită perioadă a zilei vei putea obține un curs mai bun decât cel afișat pe siteul băncii. Banca va schimba cursul de schimb pe site sau în bancă numai de câteva ori pe zi, sau numai o singură dată, deci nu ai de unde să ai informații pertinente cu privire la ce se întâmplă în spatele ușilor decât prin intermediul analizei direct pe FOREX.

Pe pagina FOREX de pe site-ul nostru, regăsiți analize grafice pentru toate cursurile de schimb. Aceste grafice vă ajută să analizați evoluția cursului în timp real. Mergi pe pagină noastră FOREX.


pagina FOREX

Ce factori influențează cursul valutar?

Cursul spot din bancă sau de pe FOREX este influenţat de o serie de factori, printre care:

Pe termen scurt:

 • diferenţa între dobânzile internaţionale: creşterea nivelului dobânzii practicat de către banca centrală are ca efect sporirea intrărilor de valută în ţara respectivă, determinând întărirea monedei naţionale;
 • sporirea volumului tranzacţiilor încheiate de companiile multinaţionale: în cazul în care acestea deţin o pondere importantă în comerţul ţării pe teritoriul căreia acţionează, urmarea este creşterea intrărilor de valută şi întărirea monedei naţionale;
 • avansurile şi întârzierile în realizarea creanţelor şi plăţilor în valută care nu sunt acoperite de contracte la termen sau altă modalitate de acoperire împotriva riscului valutar:
  • în cazul aprecierii valutei de referinţă, acţiunile în avans ale importatorilor şi acţiunile cu întârziere ale exportatorilor vor contribui la întărirea valutei de referinţă şi la deprecierea monedei naţionale;
  • în cazul deprecierii valutei de referinţă, prin întârziere importatorii reduc cererea de valută, în timp ce exportatorii desfăşoară acţiuni în avans mărind oferta de valută, urmarea fiind aprecierea monedei naţionale;
 • măsuri politice şi economice: naţionalizări, emisiune suplimentară de monedă, schimbarea guvernului, echilibrarea balanţei de plăţi etc.
 • acţiunile băncii centrale: prin operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută se influenţează cursul de schimb al monedei naţionale.

Pe termen lung:

 • ratele relative de inflaţie: cu cât rata inflaţiei într-o ţară este mai mare, cu atât moneda ţării respective se va deprecia mai mult;
 • situaţia balanţei de plăţi: o balanţă cronic deficitară determină slăbirea monedei naţionale.

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta